Науково-дослідна та творча робота здобувачів вищої освіти всіх освітніх ступенів є ключовою складовою діяльності Львівського національного аграрного університету. Вже стало доброю традицією за результатами науково-дослідної роботи попереднього року підводити підсумки наукових досягнень здобувачів вищої освіти. Цьогоріч наприкінці березня у Львівському національному аграрному університеті було проведено Звітну студентську наукову конференцію у дистанційному режимі.
Робота конференції здійснювалась на 5 секціях відповідно до профілю факультетів і проходила у 51 студентському науковому гуртку. В роботі конференції на рівні засідань студентських наукових гуртків взяло участь 575 здобувачів вищої освіти, а з доповідями на рівні факультетів виступили 92 здобувачі освіти.

Підсумки роботи конференції підведені на засіданнях студентських наукових товариств та наукових товариств факультетів, а пропозиції Звітної студентської наукової конференції за результатами наукових досліджень знайшли своє відображення в ухвалі. Найкращі доповіді здобувачів вищої освіти в межах проведеного заходу відзначено грамотами на рівні університету.
Якість науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти Львівського національного аграрного університету знаходить своє повне відображення в їх майбутній професійній діяльності, а це, як підказує досвід, формується внаслідок клопіткої роботи науковців студентських наукових гуртків кафедр університету та їх керівників.
Слід відзначити, що подібні наукові заходи сприяють удосконаленню професійної підготовки, виявленню найбільш обдарованої молоді та популяризації наукових досліджень здобувачів вищої освіти як в університеті, так і за межами закладу освіти. Переконані, що перебільшити необхідність такої форми організації студентського активу неможливо, позаяк наукова робота здійснюється з метою реалізації інтелектуального потенціалу студентів, підвищення студентської творчої ініціативи для покращення підготовки кадрів нової генерації.

Powered by Web Agency