Дисертант

Сукач Олег Михайлович

Тема дисертації

«Розробка і обґрунтування параметрів конусного злущувача насіння розторопші плямистої»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2015.

Дата захисту

10.09.2015

Powered by Web Agency