Дисертант

Толстушко Наталія Олександрівна

Тема дисертації:

«Обґрунтування параметрів пресувальної камери рулонного прес-підбирача стрічки льону»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. – Львів: Львівський національний аграрний університет, 2016.

Дата захисту

11.11.2016 р.

Powered by Web Agency