Дисертант

Городняк Роман Васильович

Тема дисертації:

«Обґрунтування параметрів дозатора-змішувача компонентів комбікормів»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2017.

Дата захисту

18.05.2017 р.


dis.pdf

Powered by Web Agency