Інформація про дисертацію

Дисертант

Возна Любов Богданівна

Тема дисертації

«Регулювання кредитної структури та удосконалення механізму її функціонування в аграрній сфері України»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2015.

Дата захисту

17.02.2015

Powered by Web Agency