Інформація про дисертацію

Дисертант

Тимофіїв Тетяна Юріївна

Тема дисертації

«Економічна ефективність виробництва та переробки  молока у Львівській області»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2015.

Дата захисту

28.10.2015

Powered by Web Agency