Інформація про дисертацію

Дисертант

Лазарєва Олена Володимирівна

Тема дисертації

«Теоретичні та методологічні засади формування інноваційної моделі регіонального сільськогосподарського землекористування»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2016.

Дата захисту

31.01.2017

Powered by Web Agency