(“LAGOS”) 159184-2009-TEMPUS-SE-JPCR

У січні 2013 року завершився Проект Темпус четвертого етапу «Розвиток освіти в питаннях управління земельними ресурсами в Македонії та Україні» (надалі Проект), який стартував у січні 2010 року. Координатором проекту в Львівському НАУ був д.е.н., професор Ступень Михайло Григорович.

У рамках цього Проекту розроблено нову Магістерську програму з питань управління земельними ресурсами відповідно до Болонського процесу. Актуальність розробки та впровадження цієї навчальної програми є очевидною, оскільки в умовах функціонування ринку земель в Україні виникає потреба в кваліфікованих фахівцях землевпорядної галузі, які б могли вирішувати завдання щодо раціонального використання та охорони земель, використовуючи ринкові механізми управління земельними ресурсами та концепцію сталого розвитку землекористування.

Паралельно з розробкою нової магістерської програми викладачі землевпорядного факультету розробили новий курс «Консолідація земель» та підготували навчальні матеріали з дисциплін «Економіка земельних ресурсів», «Законодавство щодо природних ресурсів», «Управління земельними ресурсами», «Консолідація земель». При написанні навчальних матеріалів використовували іноземну наукову літературу та інформацію, отриману під час навчальних візитів у європейські університети.

Також на землевпорядному факультеті Львівського НАУ встановлено нове академічне ІТ середовище. Створено потенціал викладацького персоналу за допомогою навчання в Королівському Технологічному Інституті (Швеція), Аграрному Університеті Кракова (Польща), Технологічному Університеті Гельсінкі (Фінляндія), Університеті Св. Кирила та Мефодія (Республіка Македонія).

У червні 2013 року в Донецькому національному технічному університеті відбудеться моніторинг реалізації завдань Проекту в університетах-учасниках з України.

Powered by Web Agency