Снітинський Володимир Васильович – ректор Львівського національного університету природокористування (Львівський національний аграрний університет), доктор біологічних наук, професор, академік НААНУ, дійсний член Академії вищої школи України (АВШУ), член Нью-Йоркської академії наук, заслужений діяч науки і техніки України

тел.: (032) 22-42-335


Федів Ірина Михайлівна – перший проректор, к.е.н., доцент

тел.: (032)2242502
Наталія Євгеніївна Стойко – головний учений секретар, к.е.н., доцент
Гулько Богдан Іванович – проректор з наукової роботи, к.с.-г.н., доцент
Дубневич Юрій Володимирович – к.е.н., доцент, проректор з навчально-виховної роботи

тел.: (032)2242508
Друзюк Василь Миколайович – Проректор з адміністративно-господарської роботи

тел.: (032)2242972

Онисько Стефанія Михайлівна – директор Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти, к.е.н., професор

тел.: (032)2242504

Ковалишин Степан Йосифович – декан факультету механіки та енергетики, к.т.н., професор

тел.: (032) 2242904

Бальковський Володимир Васильович – декан факультету агротехнологій та екології, в.о. професора


Мазурак Андрій Васильович – декан факультету будівництва та архітектури, к.т.н., в.о. професора


Ковалів Володимир Мирославович – декан економічного факультету, к.е.н., доцентКолодій Павло Петрович - декан факультету землевпорядкування та туризму, к.е.н., доцент

Козлова Галина Іванівна – головний бухгалтер

тел.: (032)2242506

Шмиг Роман Андрійович – голова ПК співробітників, к.т.н., доцент


Микула Олег Ярославович – керівник навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти, к.е.н., доцентМуховецька Любов Іванівна – нач. відділу кадрів

Powered by Web Agency