Список членів вченої ради ЛНАУ,

затверджений наказом ректора №126 від 14 червня 2017 року

зі змінами внесеними в установленому порядкуСнітинський В.В.

 

Голова Вченої ради, Ректор Університету

Боярчук В.М.

 

Заступник голови Вченої ради, Перший проректор Університету

Федів І.М.,

 

Секретар Вченої ради, Головний учений секретар Університету

Яців І.Б.

 

Проректор з наукової роботи

Дубневич Ю.В.

 

Проректор з навчально-виховної роботи

Козлова Г.І.

 

Головний бухгалтер

Микула О.Я.

 

Керівник навчально-методичного відділу з забезпечення якості вищої освіти

Онисько С.М.

 

Директор ННІЗПО

Бальковський В.В.

 

Декан факультету агротехнологій та екології

Ковалишин С.Й.

 

В.о. декана факультету механіки та енергетики

Мазурак А.В.

 

Декан факультету будівництва та архітектури

Стойко Н.Є.

В.о. декана землевпорядного факультету

Ковалів В.М.

 

В.о. декана економічного факультету

Шмиг Р.А.

 

Керівник профспілкової організації працівників ЛНАУ

Гнатів П.С.

 

Завідувач кафедри агрохімії та ґрунтознавства

Богіра М.С.

Завідувач кафедри землеустрою

Войнича Л.Й.

Завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Є.Храпливого

Гнатишин Л.Б.

Завідувач кафедри обліку та оподаткування

Гнатюк О.Т.

Завідувач кафедри будівельних конструкцій

Голячук Ю.С.

Доцент кафедри генетики, селекції та захисту рослин

Грицина О.В.

 

Завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Губені Ю.Е.

 

Завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Дидів О.Й.

 

Завідувач кафедри садівництва та овочівництва ім. проф. І.Гулька

Добровольська С.Р.

Завідувач кафедри іноземних мов

Завірюха П.Д.

 

Завідувач кафедри генетики, селекції та захисту рослин

Калахан О.С.

 

Завідувач кафедри електротехнічних систем

Керницький І.С.

 

Завідувач кафедри машинобудування

Ковальчик Ю.І.

 

Завідувач кафедри вищої математики

Колодій П.П.

 

Завідувач кафедри геодезії та геоінформатики

Костирко І.Г.

 

Професор кафедри обліку та оподаткування

Крупич О.М.

 

Завідувач кафедри сільськогосподарської техніки

Кузьмінський Р.Д.

 

Завідувач кафедри експлуатації і технічного сервісу машин ім. проф. О.Д. Семковича

Куцин О.Т.

Директор наукової бібліотеки ЛНАУ

Лазарева М.Л.

Завідувач кафедри гуманітарної освіти

Лихочвор В.В.

 

Завідувач кафедри технологій у рослинництві

Мягкота С.В.

 

Завідувач кафедри фізики та інженерної механіки

Огородник Н.З.

 

Завідувач кафедри тваринництва і кормовиробництва

Степанюк А.В.

 

Завідувач кафедри архітектури

Таратула Р.Б.

 

Завідувач кафедри земельного кадастру

Тимочко В.О.

 

Завідувач кафедри управління проектами та безпеки виробництва

Тригуба А.М.

 

Завідувач кафедри інформаційних систем та технологій

Хірівський П.Р.

 

Завідувач кафедри екології

Черевко Г.В.

 

Завідувач кафедри економіки

Янків В.В.

 

Доцент кафедри машинобудування

Біденко І.А.

 

Аспірантка

Адамович І.В.

 

Студент факультету механіки та енергетики

Грицевич О.В.

Студентка факультету будівництва та архітектури

Кльок Х.Я.

 

Студентка землевпорядного факультету

Кулина С.Р.

Студентка економічного факультету

Шойму Д.О.

Студентка факультету агротехнологій та екології


Федів Ірина Михайлівна
Powered by Web Agency