30 вересня 2021 року в актовому залі університету з дотриманням протиепідемічних заходів відбулось засідання Вченої ради університету, на якому розглядали наступні питання:
1. Про результати акредитації освітньо-наукових програм «Доктор філософії» у 2020–2021 н.р. та підготовку до акредитації у 2021–2022 н.р.
Доповідав проректор з наукової роботи Ігор Яців. В обговоренні взяли участь декан факультету будівництва та архітектури Андрій Мазурак, завідувач кафедри економіки Георгій Черевко, завідувач кафедри інформаційних технологій Анатолій Тригуба, які поділились досвідом акредитації освітньо-наукових програм як гаранти та експерти НАЗЯВО.
Варто відзначити, що у 2020–2021 н.р. було успішно акредитовано на п’ять років дві освітньо-наукові програми ОС «Доктор філософії» – 051 «Економіка» та 192 «Будівництво та цивільна інженерія», а також 12 освітніх програм ОС «Бакалавр», 10 з яких отримали акредитацію на максимальний термін. На 2021–2022 н.р. заплановано акредитацію двох освітніх програм ОС «Бакалавр» та п’яти освітньо-наукових програм ОС «Доктор філософії».
За результатами доповіді й обговорення було прийнято ухвалу з рішеннями щодо покращення підготовки за ОС «Доктор філософії» в університеті.

2. Про результати вступної кампанії та реалізацію ступеневої освіти у 2020–2021 н.р.
Доповідали відповідальний секретар приймальної комісії Юлія Голячук та керівник НМВЗЯВО Олег Микула. В обговоренні взяли участь декани факультетів та директори коледжів.
Враховуючи тенденції та причини змін контингенту студентів, які зараховані на навчання до університету, керуючись необхідністю підтримки достатніх кількісних та якісних показників його формування, Вчена рада ухвалила ряд рішень, які мали б забезпечити ці процеси.

Окрім основних питань порядку денного, було прийнято ряд рішень щодо рекомендації до друку наукових видань викладачів університету, діяльності аспірантів та розглянуто інші організаційні моменти функціонування ЛНАУ.

Powered by Web Agency