ДОДАТКОВИЙ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ на ЗАОЧНУ форму навчання у 2019 році за освітнім ступенем БАКАЛАВР на базі ОКР молодшого спеціаліста на спеціальності:

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

101 Екологія

126 Інформаційні системи та технології

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

183 Технології захисту навколишнього середовища

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

201 Агрономія

202 Захист і карантин рослин

203 Садівництво та виноградарство

208 Агроінженерія

242 Туризм

274 Автомобільний транспорт


Етапи та терміни додаткової вступної компанії 2019:

Етапи вступної кампанії

Заочна форма

навчання

Початок прийому заяв та документів

23 вересня 2019 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити та співбесіди, що проводить заклад вищої освіти

о 18 год. 00 хв.

18 жовтня 2019 р.

Строки проведення закладом вищої освіти співбесід та фахових вступних випробувань

21-22 жовтня 2019 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

23 жовтня 2019 р.

Випускники коледжів заяви подають у паперовій формі.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на основі ОКР молодшого спеціаліста конкурсний відбір здійснюється за результатами участі в конкурсі на підставі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури й фахового випробування; для вступу за іншими спеціальностями – на підставі фахового випробування.

ДО ЗАЯВИ НА ІМ’Я РЕКТОРА ВСТУПНИК ДОДАЄ ОСОБИСТО:

  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (при представленні оригінала);
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
  • військовий квиток або приписне посвідчення про приписку для військовозобов’язаних;
  • конверт зі зворотною адресою.

За довідками звертатись у приймальну комісію університету за адресою:

80381, м. Дубляни, Жовківський район, Львівська область, ЛНАУ (гол. корпус, км. 130)

тел. (032) 224-24-98, тел. (032) 224-24-31, http://www.lnau.edu.ua