На такі спеціальності:

101 Екологія

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

201 Агрономія

203 Садівництво та виноградарство

208 Агроінженерія

274 Автомобільний транспорт

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною та заочною формами для здобуття освітнього ступеня магістр на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, проводиться у такі терміни:

Прийом заяв та документів

1 липня ­­– 24 липня 2019 року

Вступний іспит з іноземної мови та фахове вступне випробування

25 липня ­­– 02 серпня 2019 року

Надання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення

до 05 серпня 2019 року

Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення

до 1800 год. 10 серпня 2019 року

Зарахування на навчання за державним замовленням

не пізніше 13 вересня 2019 року

Зарахування на навчання за рахунок пільгових державних кредитів, за кошти юридичних та фізичних осіб

не пізніше 30 вересня

Конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового вступного випробування, вступного іспиту з іноземної мови та середнього бала додатка до диплома.

ДО ЗАЯВИ НА ІМ’Я РЕКТОРА ВСТУПНИК ДОДАЄ ОСОБИСТО

Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступень (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (із представленням оригіналу);

  • Копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • Копію військового квитка або посвідчення  про приписку ­­– для військовозобов’язаних;
  • Конверт із зворотною адресою.

За довідками звертатись у приймальну комісію університету за адресою:

80381, м. Дубляни, Жовківський район, Львівська область, ЛНАУ (гол. корпус, км. 130)

тел. (032) 224-24-98, тел. (032) 224-24-31,   http://www.lnau.lviv.ua