На такі спеціальності:

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

292 Міжнародні економічні відносини

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною та заочною формами для здобуття освітнього ступеня магістр на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, проводиться у такі терміни:

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

з 13 травня

до 18 00 год. 03 червня 2019 року

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, що вступають на основі ступеня вищої освіти здобутого за іншою спеціальністю

13 травня - 31 травня 2019 року

Прийом заяв та документів

10 липня - 23 липня 2019 року

Єдиний вступний іспит з іноземної мови, що проводиться УЦОЯО

02 липня 2019 року

Фахові вступні випробування

05 липня - 26 липня 2019 року

Надання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення

до 05 серпня 2019 року

Виконання вимог (правил) до зарахування

до 18 00 год. 10 серпня 2019 року

Зарахування на навчання за державним замовленням

до 12 00 год. 11 серпня 2019 року

Конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового вступного випробування, єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) та середнього бала додатка до диплома.

ДО ЗАЯВИ НА ІМ’Я РЕКТОРА ВСТУПНИК ДОДАЄ ОСОБИСТО

  • Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступень (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (із представленням оригіналу);
  • Копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.;
  • Копію військового квитка або посвідчення  про приписку - для військовозобов’язаних ;
  • Конверт із зворотною адресою.

За довідками звертатись у приймальну комісію університету за адресою:

80381, м. Дубляни, Жовківський район, Львівська область, ЛНАУ (гол. корпус, км. 130)

тел. (032) 224-24-98, тел. (032) 224-24-31,   http://www.lnau.lviv.ua