Додатковий прийом

студентів на заочну форму навчання у 2019 році

за освітнім ступенем МАГІСТР на спеціальності:

101 Екологія

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

201 Агрономія

203 Садівництво та виноградарство

208 Агроінженерія

274 Автомобільний транспорт

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за заочною формою для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться у такі терміни:

Прийом заяв та документів

23 вересня 18 жовтня 2019 р.

Вступний іспит з іноземної мови та фахове вступне випробування

21-22 жовтня 2019 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

23 жовтня 2019 р.

Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

до 1800 год. 30 жовтня 2019 року

Зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 листопада 2019 року

 Конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового вступного випробування, вступного іспиту з іноземної мови та середнього бала додатка до диплома.

ДО ЗАЯВИ НА ІМ’Я РЕКТОРА ВСТУПНИК ДОДАЄ ОСОБИСТО:

  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступень (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (із представленням оригіналу);
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
  • копію військового квитка або посвідчення  про приписку – для військовозобов’язаних;
  • конверт зі зворотною адресою.

За довідками звертатись у приймальну комісію університету за адресою:

80381, м. Дубляни, Жовківський район, Львівська область, ЛНАУ (гол. корпус, км. 130)

тел. (032) 224-24-98, тел. (032) 224-24-31,   http://www.lnau.lviv.ua