Львівський національний аграрний університет оголошує прийом на навчання у 2021 році (виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб) іноземців та осіб без громадянства за освітнім ступенем «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти на спеціальності:

Спеціальність

Предмети, з яких вступники складають комплексне вступне випробування

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1. Українська мова і література

2. Математика

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

101 Екологія

1. Українська мова

2. Біологія

3. Історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

126 Інформаційні системи та технології

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

208 Агроінженерія

1. Українська мова

2. Математика

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

191 Архітектура та містобудування (тільки денна форма навчання)

1. Українська мова і література

2. Математика

3. Творчий конкурс

192 Будівництво та цивільна інженерія

1. Українська мова

2. Математика

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

201 Агрономія

202 Захист і карантин рослин

203 Садівництво та виноградарство

1. Українська мова

2. Біологія

3. Історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

242 Туризм

1. Українська мова і література

2. Іноземна мова

3. Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

274 Автомобільний транспорт

1. Українська мова

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

292 Міжнародні економічні відносини

1. Українська мова і література

2. Математика

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Для допуску до участі у вступних випробуваннях абітурієнт повинен скласти вступне випробування з мови навчання (українська мова).

Заяви подають в паперовій формі.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі терміни:

Прийом заяв та документів

20 вересня – 18 жовтня 2021 р.

Вступні випробування

19– 22 жовтня 2021 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування

25 жовтня 2021 р.

Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування

до 1800 год. 29 жовтня 2021 р.

Зарахування на навчання

до 1800 год. 29 жовтня 2021 р.

 Зарахування іноземців на навчання здійснюється за результатами вступних іспитів із визначених предметів і мови навчання.

Перелік документів, які вступник на навчання для здобуття вищої освіти подає особисто:

1) заява-анкета;

2) оригінал та копія документа про попередню освіту з нотаріальним засвідченням перекладу;

3) оригінал та копія документа (додатка до диплома про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін з нотаріальним засвідченням перекладу;

4) свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту (протягом першого навчального семестру);

5) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше, ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

6) копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з нотаріальним засвідченням перекладу;

7) дійсний медичний страховий поліс України для надання екстреної медичної допомоги;

8) копія посвідчення закордонного українця (за наявності).

За довідками звертатись у приймальну комісію університету за адресою:

80381, м. Дубляни, Жовківський район, Львівська область, ЛНАУ (гол. корпус, км. 130)

тел.: (032) 224-24-98, (032) 224-24-31, http://www.lnau.edu.ua

Powered by Web Agency