Львівський національний аграрний університет оголошує прийом на навчання у 2021 році (виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб) іноземців та осіб без громадянства за освітнім ступенем «Магістр» на основі ОС «Бакалавр» (ОС «Магістр») на спеціальності:

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

101 Екологія

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

191 Архітектура та містобудування (тільки денна форма навчання)

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

201 Агрономія

203 Садівництво та виноградарство

208 Агроінженерія

274 Автомобільний транспорт

292 Міжнародні економічні відносини

Заяви подають в паперовій формі.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі терміни:

 

Прийом заяв та документів

20 вересня – 18 жовтня 2021 р.

Вступні випробування

19–22 жовтня 2021 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування

25 жовтня 2021 р.

Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування

до 1800 год. 29 жовтня 2021 р.

Зарахування на навчання

до 1800 год. 29 жовтня 2021 р.

Для допуску до участі у вступних випробуваннях абітурієнт повинен скласти вступне випробування з мови навчання (українська мова).

Перелік документів, які вступник на навчання для здобуття вищої освіти подає особисто:

1) заява-анкета;

2) оригінал та копія документа про попередню освіту з нотаріальним засвідченням перекладу;

3) оригінал та копія документа (додатка до диплома про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін з нотаріальним засвідченням перекладу;

4) свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту (протягом першого навчального семестру);

5) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше, ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

6) копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з нотаріальним засвідченням перекладу;

7) дійсний медичний страховий поліс України для надання екстреної медичної допомоги;

8) копія посвідчення закордонного українця (за наявності).

За довідками звертатись у приймальну комісію університету за адресою:

80381, м. Дубляни, Жовківський район, Львівська область, ЛНАУ (гол. корпус, км. 130)

тел.: (032) 224-24-98, (032) 224-24-31, http://www.lnau.edu.ua

Powered by Web Agency