Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096.

У ЛНАУ функціонує консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну середню освіту, довідки про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.

Відео Інструкції щодо роботи з системою подання заяв в електронній формі реєстрація електронного кабінету за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=CjhbHO9bnjg&list=PLFVSJgZgf7h9NKJE7ChJtvVYN75ktCiz5&index=15&t=0s

Powered by Web Agency