Львівський національний університет природокористування оголошує прийом студентів на денну та заочну форми навчання в 2022 році за освітнім ступенем «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти


Спеціальність

Національний мультипредметний тест (2022 р.)

Бюджет

Контракт

Факультет управління, економіки та права

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

292 Міжнародні економічні відносини

1.Українська мова

2. Математика

3. Історія України

Мотиваційний лист

  1. Українська мова
  2. Математика
  3. Історія України

Мотиваційний лист

Факультет агротехнологій та екології

101 Екологія

183 Технології захисту навколишнього середовища

201 Агрономія

202 Захист і карантин рослин

203 Садівництво та виноградарство

206 Садово-паркове господарство

1. Українська мова

2. Математика

3. Історія України

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

Факультет механіки, енергетики та інформаційних технологій

122 Комп’ютерні науки

126 Інформаційні системи та технології

1. Українська мова

2. Математика

3. Історія України

Мотиваційний лист


  1. Українська мова
  2. Математика
  3. Історія України

Мотиваційний лист

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

208 Агроінженерія

274 Автомобільний транспорт

1. Українська мова

2. Математика

3. Історія України

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

Факультет будівництва та архітектури

022 Дизайн (спеціалізація «Дизайн середовища»)


191 Архітектура та містобудування (тільки денна форма навчання)

1. Творчий конкурс

Мотиваційний лист

1. Творчий конкурс

Мотиваційний лист

192 Будівництво та цивільна інженерія

1. Українська мова

2. Математика

3. Історія України

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

Факультет землевпорядкування та туризму

193 Геодезія та землеустрій

1. Українська мова

2. Математика

3. Історія України

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

242 Туризм

1. Українська мова

2. Математика

3. Історія України

Мотиваційний лист

1. Українська мова

2. Математика

3. Історія України

Мотиваційний лист

Для вступу можуть бути використані сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019–2021 років з трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачені Правилами прийому в один з цих років для відповідної спеціальності (конкурсної пропозиції) та джерела фінансування.

Мінімальна кількість балів в сертифікаті ЗНО, НМТ для допуску до участі в конкурсі – 100 балів.

До конкурсного відбору на місця державного замовлення можуть бути рекомендовані вступники з конкурсним балом не менше 125,000 балів.

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути меншим ніж 140,000 балів для спеціальностей 081 Право, 292 Міжнародні економічні відносини.

Під час вступу на основі повної загальної середньої освіти (денна та заочна форми навчання) заяви подаються в електронній формі.

Прийом заяв та документів:

- реєстрація електронних кабінетів вступників – з 01 липня;

- від осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту, зовнішнього незалежного оцінювання, а також творчих конкурсів, які були складені з 01 до 18 липня (денна та заочна форми навчання), – з 29 липня до 23 серпня;

- від осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів,– з 29 липня до 08 серпня;

- оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, – 29 серпня;

- подача оригіналів документів до зарахування на місця державного замовлення – до 18:00 02 вересня;

- зарахування вступників на місця державного фінансування проводиться 05 вересня;

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше ніж 30 вересня.

Творчі конкурси, індивідуальні усні співбесіди проводяться:

- для вступників на місця державного замовлення – з 01 липня до
18 липня
;

- для вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – з 01 липня до 18 липня та з 09 серпня до 16 серпня.

Примітка: Прийом заяв та документів (копія документа, що посвідчує особу; фотокартка розміром 3×4 см; копія документа про повну загальну середню освіту або довідка закладу освіти про завершення її здобуття) для участі в індивідуальній усній співбесіді, а також у творчому конкурсі для спеціальностей 191 Архітектура та містобудування та 022 Дизайн (спеціалізація «Дизайн середовища») на місця державного замовлення проводиться з 06 червня до початку останнього потоку проведення творчого конкурсу, індивідуальної усної співбесіди.

За довідками звертатись у приймальну комісію університету за адресою:

80381, м. Дубляни, Львівський район, Львівська область, ЛНУП (гол. корпус, км. 130)

тел. (032) 224-24-98, тел. (032) 224-24-31

http://lnau.edu.ua/

Attachments:
FileОписFile size
Download this file (Вступ_2022_Бакалавр_після_школи.pdf)Вступ_2022_Бакалавр_після_школи.pdf 2007 Kb
Powered by Web Agency