Attachments:
FileОписFile size
Download this file (Спiвбесiда_051_Економiка.pdf)Спiвбесiда_051_Економiка.pdf 115 Kb
Download this file (Спiвбесiда_071_Облiк_i_оподаткування.pdf)Спiвбесiда_071_Облiк_i_оподаткування.pdf 118 Kb
Download this file (Спiвбесiда_072_Фiнанси,_банкiвс_тка_справа_та_страхування.pdf)Спiвбесiда_072_Фiнанси,_банкiвс_тка_справа_та_страхування.pdf 130 Kb
Download this file (Спiвбесiда_073_Менеджмент.pdf)Спiвбесiда_073_Менеджмент.pdf 125 Kb
Download this file (Спiвбесiда_075_Маркетинг.pdf)Спiвбесiда_075_Маркетинг.pdf 123 Kb
Download this file (Спiвбесiда_076_Пiдприeмництво,_торгiвля_та_бiржова_дiял_нiст_.pdf)Спiвбесiда_076_Пiдприeмництво,_торгiвля_та_бiржова_дiял_нiст_.pdf 128 Kb
Download this file (Спiвбесiда_081_Право.pdf)Спiвбесiда_081_Право.pdf 150 Kb
Download this file (Спiвбесiда_101_Екологiя.pdf)Спiвбесiда_101_Екологiя.pdf 112 Kb
Download this file (Спiвбесiда_122_Комп'ютернi_науки.pdf)Спiвбесiда_122_Комп'ютернi_науки.pdf 195 Kb
Download this file (Спiвбесiда_126_Iнформацiйнi_системи_татехнологii.pdf)Спiвбесiда_126_Iнформацiйнi_системи_татехнологii.pdf 198 Kb
Download this file (Спiвбесiда_133_Галузеве_машинобудування.pdf)Спiвбесiда_133_Галузеве_машинобудування.pdf 110 Kb
Download this file (Спiвбесiда_141_Електронергетика,електротехнiка_та_електромеханiка.pdf)Спiвбесiда_141_Електронергетика,електротехнiка_та_електромеханiка.pdf 105 Kb
Download this file (Спiвбесiда_151_Автоматизацiя_та_комп'ютерно_iнтегрованi_технологii.pdf)Спiвбесiда_151_Автоматизацiя_та_комп'ютерно_iнтегрованi_технологii.pdf 208 Kb
Download this file (Спiвбесiда_183_Технологii_захисту_навколишн_ого__середовища.pdf)Спiвбесiда_183_Технологii_захисту_навколишн_ого__середовища.pdf 116 Kb
Download this file (Спiвбесiда_192_Будiвництво_та_цивiл_на_iнженерiя_друга_вища.pdf)Спiвбесiда_192_Будiвництво_та_цивiл_на_iнженерiя_друга_вища.pdf 120 Kb
Download this file (Спiвбесiда_192_Будiвництво_та_цивiл_на_iнженерiя_паралел_не_навчання.pdf)Спiвбесiда_192_Будiвництво_та_цивiл_на_iнженерiя_паралел_не_навчання.pdf 112 Kb
Download this file (Спiвбесiда_193_Геодезiя_та_землеустрiй.pdf)Спiвбесiда_193_Геодезiя_та_землеустрiй.pdf 127 Kb
Download this file (Спiвбесiда_201_Агрономiя.pdf)Спiвбесiда_201_Агрономiя.pdf 115 Kb
Download this file (Спiвбесiда_202_Захист_i_карантин_рослин.pdf)Спiвбесiда_202_Захист_i_карантин_рослин.pdf 115 Kb
Download this file (Спiвбесiда_203_Садiвництво_та_виноградарство.pdf)Спiвбесiда_203_Садiвництво_та_виноградарство.pdf 115 Kb
Download this file (Спiвбесiда_208_Агроiнженерiя.pdf)Спiвбесiда_208_Агроiнженерiя.pdf 115 Kb
Download this file (Спiвбесiда_242_Туризм.pdf)Спiвбесiда_242_Туризм.pdf 165 Kb
Download this file (Спiвбесiда_274_Автомобiл_ний_транспорт.pdf)Спiвбесiда_274_Автомобiл_ний_транспорт.pdf 107 Kb
Download this file (Спiвбесiда_292_Мiжнароднi_економiчнi_вiдносини.pdf)Спiвбесiда_292_Мiжнароднi_економiчнi_вiдносини.pdf 113 Kb
Powered by Web Agency