22-24 вересня 2020 р. у Львівському національному аграрному університеті проходив ювілейний XX Міжнародний студентський науковий форум «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК». Форум відбувався в дистанційному режимі через карантинні обмеження щодо проведення наукових заходів.

Метою проведення даного заходу було обговорення нагальних проблем в аграрній сфері і пропозицій щодо їх вирішення, а також налагодження зв’язків між студентами і науковими товариствами різних освітніх закладів для подальшої співпраці.

Як підказує досвід попередньо проведених форумів,  важливим напрямом організації наукової роботи є проведення наукових конференцій, які дають можливість провести апробацію результатів наукових досліджень, створюють сприятливі умови для обміну передовим досвідом між ученими з інших закладів вищої освіти і науково-дослідних установ України та зарубіжжя, а також допомагають налагодити взаємовигідну співпрацю в сфері науково-дослідної роботи.

Кількісний склад учасників форуму свідчить про небайдужість студентської молоді України та зарубіжних країн до наявних проблем в сфері агропромислового комплексу. І це не дивно, адже у всі часи саме молодь була тою рушійною силою, яка спонукала державу і суспільство  рухатися вперед.

У роботі цьогорічного форуму взяли участь майже 400 учасників як з України, так із з-за кордону.  Серед іноземних  гостей вищезгаданого заходу – представники  закладів вищої освіти Молдови, Білорусі, Туреччини, Польщі, Литви. Учасниками форуму із вітчизняних закладів вищої освіти були студенти-науковці Національного університету біоресурсів та природокористування України, Миколаївського національного аграрного університету, Херсонського національного аграрного університету, Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, Київського національного університету будівництва та архітектури, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Львівського інституту економіки і туризму, Львівського державного університету внутрішніх справ, Львівського національного університету ім. Івана Франка, Національного університету «Львівська політехніка», Шацького лісового коледжу ім. В.В. Сулька, а також студенти із коледжів Львівського національного аграрного університету.

В рамках форуму працювало 7 міжнародних студентських наукових конференцій, у роботі яких взяли участь понад 400 студентів, більшу частину яких становили студенти нашого університету, що свідчить про високий рівень їх активності у науково-дослідному напрямку. Основна тематика секційних засідань була зорієнтована в межах таких напрямків:

- Екологічна безпека сільськогосподарського виробництва;

- Сучасні агротехнології та тенденції їх розвитку;

- Проблеми використання та охорони земельних ресурсів;

- Економічні аспекти розвитку АПК;

- Технічний прогрес в АПК;

- Актуальні проблеми будівництва та архітектури;

- Духовне виховання молоді та культурне відродження села.

Найактивніші студенти нагороджені почесними грамотами, а їх науковим керівникам висловлено подяку за сумлінну підготовку здобувачів вищої освіти.

З огляду на тематику наукових доповідей студентів можна зробити висновок, що їх найбільше цікавлять питання вдосконалення фінансово-економічних відносин в АПК, розвиток сільських території, проблеми використання, охорони та управління земельними ресурсами, проблеми екології, а особливо впровадження нових технологій у сфері механізації аграрного виробництва і сільськогосподарського будівництва. Як визнають учасники  тематичних конференцій, незважаючи на те, що студенти ще не мають великого практичного досвіду в аграрній сфері, багато з них вже почали займатися досить серйозними науковими дослідженнями. Всі наукові роботи студентів, які брали участь в роботі форуму, зібрані у матеріалах студентського наукового форуму.

Міжнародний студентський науковий форум «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК» відбувся на високому організаційному та науковому рівнях. За результатами обговорення доповідей учасників було визначено ряд найважливіших проблем розвитку України в сучасних умовах. З метою вирішення зазначених проблемних питань були обговорені та отримали схвалення пропозиції доповідачів, тому обрана тема конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики.

Powered by Web Agency