12 листопада відбулось чергове засідання Вченої ради ЛНАУ. Основними питаннями порядку денного якого були наступні:

1. Про якість викладання гуманітарного блоку дисциплін студентам університету.

Доповідали завідувач кафедри гуманітарної освіти, доцент Р.А. Наконечний та завідувач кафедри іноземних мов, в.о. доцента С.Р. Добровольска. Головою комісії з підготовки даного питання на засідання Вченої ради був керівник навчального відділу О.Я. Микула. Заслухавши доповіді, Вчена рада відзначила, що на кафедрах гуманітарної освіти та іноземних мов на задовільному рівні організовано викладання гуманітарних дисциплін, впроваджуються нові форми та методи навчально-виховної роботи. Проте, комісія констатує необхідність подальшого вдосконалення якості освітнього процесу з метою формування фахівця з гармонійно розвиненими соціально-суспільними, духовно-інтелектуальними якостями, високим рівнем знань української та іноземних мов.

  2. Про результати проведення науково-практичного форуму у ЛНАУ.

  Доповідав проректор з наукової роботи, в.о. професора І.Б. Яців. У своїй доповіді Ігор Богданович відзначив, що учасниками Форуму стали близько 400 вітчизняних і зарубіжних науковців, які представили понад 250 доповідей. З науково-педагогічних працівників ЛНАУ участь в роботі форуму взяли майже 200 осіб, тобто близько 80% їх загальної чисельності. Активну участь у роботі форуму взяли численні делегації вчених Польщі і Туреччини, у матеріалах форуму надруковані праці представників Латвії і Литви. Водночас Вчена рада відзначила, що на перспективу участь зарубіжних учених у роботі Форуму для підтвердження ним статусу міжнародного потрібно розширювати.

  3. Про результати роботи приймальної комісії під час вступної кампанії 2019 року.

  Доповідала відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Ю.С. Голячук. Вчена рада відзначила, що у 2019 році набір студентів був проведений відповідно до ліцензованих обсягів та доведеного обсягу державного замовлення. Відбулось збільшення кількості вступників за ОС «Бакалавр», проте набір студентів за ОС «Магістр» порівняно з 2018 роком знизився. Саме тому необхідно значно підвищити результативність профорієнтаційної роботи серед шкільної молоді, випускників коледжів, випускників ОС «Бакалавр» з метою їх подальшого вступу на навчання до ЛНАУ.

  4. Про затвердження тем дисертаційних досліджень на здобуття ступеня «Доктор філософії» та «Доктор наук».
  5. Про присвоєння вченого звання:

  - доцента кафедри гуманітарної освіти Марині Леонідівні Лазаревій;

  - доцента кафедри права Галині Ігорівні Грещук;

  - доцента кафедри енергетики Сергію Васильовичу Коробці;

  - доцента кафедри енергетики Роману Євгеновичу Кригулю.

  За результатами таємного голосування Вчена рада прийняла рішення присвоїти звання доцента усім його здобувачам. Вітаємо здобувачів вченого звання та бажаємо їм успішного рішення на засіданні Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

  Також на засіданні Вченої ради було розглянуто ряд поточних справ діяльності університету.


  Powered by Web Agency