27 лютого 2020 року відбулось засідання Вченої ради Львівського національного аграрного університету з наступним порядком денним:

1. Заходи щодо підвищення якості освітнього процесу, запобігання та протидії корупції, результати анкетування студентів.

Про результати анкетування студентів проінформував перший проректор, професор Віталій Боярчук.

За результатами обговорення питання порядку денного члени Вченої ради відзначили, що анкетування студентів було проведено відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному аграрному університеті і засвідчує в цілому належний рівень організації навчального процесу та достатньо високу оцінку роботи викладачів. Декани факультетів доповіли про основні заплановані напрями підвищення якості освітнього процесу.

2. Про підсумки фінансово-господарської роботи за 2019 рік.

Заслухавши та обговоривши доповідь головного бухгалтера Галини Козлової та проректора з адміністративно-соціальних питань Миколи Кічури, Вчена рада відзначила, що фінансово-господарська робота у Львівському національному аграрному університеті проводилася із суворим дотриманням чинного законодавства та інструктивних документів, була спрямована на збільшення доходів, що дало можливість на високому рівні проводити навчальний процес, науково-дослідні роботи, зміцнювати матеріально-технічну базу університету.

В свою чергу господарські підрозділи провели значний обсяг ремонтно-відновлювальних робіт і забезпечили функціонування навчальних і службових приміщень, гуртожитків та інфраструктури університету.

3. Про делегування повноважень щодо прийняття рішень про проведення попередньої експертизи дисертацій та утворення разових спеціалізованих рад з метою присудження наукового ступеня доктора філософії науково-технічній раді Львівського національного аграрного університету та про затвердження положень, пов’язаних із підготовкою здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному аграрному університеті.

Інформував проректор з наукової роботи, в.о. професора Ігор Яців.

4. Про затвердження правил прийому до закладів фахової передвищої освіти, які входять у структуру ЛНАУ.

Інформувала відповідальний секретар приймальної комісії Юлія Голячук.

5. Про надання рекомендацій для кандидатів на заміщення вакантних посад дійсних членів та членів-кореспондентів НААНУ.

Голова Вченої ради, академік НААНУ Володимир Снітинський ознайомив членів Вченої ради з основними анкетними даними претендентів на заміщення вакантних посад дійсних членів та членів-кореспондентів НААНУ. Вчена рада одноголосно підтримала усі висунуті кандидатури.

6. Про присвоєння вчених звань:

- доцента кафедри сільськогосподарської техніки Володимиру Буртаку;

- доцента кафедри машинобудування Руслану Гуменюку;

- доцента кафедри менеджменту Юрію Дубневичу;

- доцента кафедри тваринництва і кормовиробництва Мар’яні Іванків;

- доцента кафедри екології Наталії Качмар.

- доцента кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу Юрію Кашубі.

За результатами таємного голосування Вчена рада прийняла рішення присвоїти звання доцента усім його здобувачам. Вітаємо здобувачів вченого звання та бажаємо їм успішного рішення на засіданні Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

Також на засіданні Вченої ради було розглянуто ряд поточних справ діяльності університету, зокрема щодо діяльності у 2019 році спеціалізованих вчених рад, наукових шкіл, надання рекомендацій до друку науково-навчальних праць та інші.

Powered by Web Agency