30 червня 2020 року в режимі онлайн відбулось завершальне у цьому навчальному році засідання Вченої ради Львівського національного аграрного університету.

Основними питанням порядку денного засідання були наступні:

1. Про організацію освітнього процесу та підготовку Львівського національного аграрного університету до 2020–2021 н.р.

Доповідали: голова комісії, перший проректор В.М.Боярчук; члени комісії – проректор з наукової роботи І.Б. Яців, проректор з адміністративно-соціальних питань М.В. Кічура, керівник відділу організації виховної роботи А.М. Куза, керівник навчального відділу О.Я. Микула, директор ННІЗПО С.М. Онисько, декан економічного факультету Я.С. Янишин, декан землевпорядного факультету М.Г. Ступень, декан факультету агротехнологій і екології В.В. Бальковський, декан факультету будівництва та архітектури А.В. Мазурак, декан факультету механіки та енергетики С.Й. Ковалишин.

2. Про затвердження освітніх програм та документації з організації навчального процесу на 2020–2021 н.р.

Доповідав керівник навчального відділу О.Я. Микула.

3. Про затвердження змін до Умов прийому до закладів фахової передвищої освіти.

Доповідала відповідальний секретар Приймальної комісії Ю.С. Голячук.

4. Про затвердження змін до Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів).

Доповідала начальник відділу кадрів М.М. Богач.

5. Про затвердження Положень про відокремлені структурні підрозділи університету.

Доповідала головний учений секретар І.М. Федів.

6. Про присвоєння почесного звання Doctor Honoris Causa Львівського національного аграрного університету професору Леоніду Яковичу Новаковському.

7. Різне.

 

Заслухавши та обговоривши доповіді деканів факультетів, директора ННІЗПО С.М. Онисько, виступи першого проректора В.М. Боярчука, проректора з наукової роботи І.Б. Яціва, керівника навчального відділу О.Я. Микули, керівника підрозділу з виховної роботи А.М. Кузи, Вчена рада відзначила, що карантинні обмеження посилили виклики, які стоять перед університетом в напрямі підготовки до нового навчального року. Потреба в нових підходах до навчання з обмеженням кількості аудиторних занять залишається проблемним питанням, водночас основним завданням університету залишається забезпечення якісної підготовки здобувачів вищої освіти та здобувачів наукових ступенів.

Зважаючи на вищенаведене, Вчена рада ухвалила ряд рішень, зокрема основними завданнями щодо підготовки до нового навчального року є наступні:

- розробити регламентуючі документи щодо організації освітнього процесу в дистанційному та змішаному режимі, зокрема Положення про організацію освітнього процесу в дистанційному режимі та Положення про організацію освітнього процесу в змішаному режимі з урахуванням Методичних рекомендацій МОН України, ознайомити з нормами цих документів усіх науково-педагогічних працівників;

- запровадити факультативний курс для студентів денної та заочної форм навчання у напрямі користування технологіями дистанційного навчання;

- розробити навчально-методичні комплекси дисциплін (методичні рекомендації, лекції, індивідуальні завдання, інші документи НМК) згідно з навчальними планами підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філософії на 2020–2021 навчальний рік з врахуванням можливості їх використання у дистанційному режимі;

- завершити підготовку пакетів документів для акредитації освітніх та освітньо-наукових програм підготовки бакалаврів та докторів філософії за переліком акредитовуваних спеціальностей;

- заслухати звітування про виконання індивідуальних планів наукової роботи аспірантів за 2019–2020 навчальний рік;

- забезпечити підготовку до проведення ХХІ Міжнародного наукового форуму та Міжнародного студентського наукового форуму в університеті 22-24 вересня 2020 року;

- підготувати сценарій урочистості, зокрема й у дистанційній формі, з нагоди інавгурації нового навчального року та посвяти у студенти першокурсників;

- розробити план заходів з підготовки урочистостей з нагоди 120-ї річниці заснування Академії рільництва у Дублянах;

- підготувати матеріали для загальноуніверситетських лекторіїв, зокрема у дистанційній формі, згідно з планом заходів щодо відзначення ювілейних та урочистих дат.

Також окреслено ряд важливих завдань щодо імплементації Рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти та розглянуто поточні питання діяльності університету.

Ректор ЛНАУ Володимир Васильович Снітинський завершив засідання Вченої ради словами привітань для випускників 2020 року, які, на жаль, не можуть бути в даний час присутніми у стінах університету для проведення урочистостей через пандемію COVID-19.

З роси та з води Вам, дорогі випускники!

Powered by Web Agency