Протягом останніх 5-ти років ЛНАУ бере активну участь у ряді програм Європейського Союзу «TEMPUS» Це зокрема:

У 2005 р. «Мережа спеціалізованих регіональних навчальних центрів англійської мови для українських викладачів ВНЗ». Нашими основними партнерами у цьому проекті були Вільний університет (м. Берлін, Німеччина) та Жешовський університет (Польща), 3 викладачів кафедри іноземних мов пройшли професійне навчання в університетах Польщі і Німеччини, Основною метою даного стажування було глибоке вивчення сучасних методів навчання англійської мови за Європейською Рамковою Програмою. Як результат роботи проекту в університеті був відкритий лінгвістичний клас для вивчення англійської мови з відповідним навчальним обладнанням, а також закуплено методичну та довідкову літературу з англійської мови.

У 2006-2007 рр. році наш університет брав участь у проекті «Всеукраїнська мережа регіональних консультаційних пунктів ECTS», а у 2007 р. в проекті, який мав назву «Розвиток стратегії міжнародної студентської мобільності із використанням можливостей європейської кредитно-трансферної системи». Основною метою цих двох проектів було глибоке ознайомлення з особливостями Європейської кредитно-трансферної системи у таких країнах як Німеччина та Данія. Було проведено 2-тижневий тренінг викладачів у Дрезденському університеті (Німеччина) та Університеті м. Роскільде (Данія). На заключному етапі пройшов семиденний семінар для учасників проекту, де розглядався пакет документів, необхідний для забезпечення міжнародної мобільності студентів, включаючи систему кредитів, створення інформаційного пакету, опис навчальних курсів (академічна довідка), академічна угода, додаток до диплома, саму логістику мобільності та інші необхідні умови і документи. В рамках проекту був виданий довідник «Можливості кредитно-модульної системи по забезпеченню міжнародної мобільності українських студентів».

У 2007-2008 рр. в університеті працював проект «Навчальні курси в Україні за Болонським процесом». Основна мета проекту була прискорення процесу реформування системи освіти в українських вищих навчальних закладах, приведення у відповідність з Європейськими стандартами вчених ступенів, які присуджують після захисту наукових дисертацій, запровадження кваліфікаційних рамок. В рамках реалізації цілей проекту було проведено аналіз навчальних потреб українських університетів-партнерів, розроблено навчальні курси для дистанційного навчання, була проведена апробація та навчальних курсів,  Основними Європейськими партнерами у даному проекті були Варшавський університет Наук про Життя (Польща), Університет м. Гент (Бельгія), а також ряд незалежних експертів Європейської комісії.

 

2-х річний Темпус-проект «Впровадження фундаментальних та новітніх наукових методик в магістерських та аспірантських навчальних планах аграрного напряму» розпочав роботу у 2007 р. Основною метою даного проекту було запровадження курсу академічного письма у навчальні плани студентів Магістерської програми, а також дистанційне навчання. В рамках цього проекту 6 студентів ОКР «Магістр» навчалися протягом осіннього семестру в Університеті м. Гент (Бельгія) та Берлінського університету ім. Гумбольта (Німеччина). 2 викладача факультету агротехнологій та екології та 1 економічного факультету пройшли 1-місячне стажування в Університеті м. Гент та Берлінському університеті ім. Гумбольта. По 2 представники професорсько-викладацького складу з кожного факультету, які відповідають за навчальну роботу на факультеті були учасниками семиденного тренінг-семінару з питань впровадження системи “MOODLE” в навчальний процес. У ЛНАУ був проведений 2-денний тренінг семінар з академічного письма та дистанційного навчання  для студентів-аспірантів та докторантів.

Львівський національний аграрний університет бере участь у 2-х проектах Європейського Союзу “TEMPUS 4”.

Перший проект «Розробка навчальних планів зі спеціальності  «Захист навколишнього середовища  в аграрних університетах».

Донор проекту: Європейський Союз

Отримувач гранту: Варшавський університет наук про життя, Польща

Консорціум:

Варшавський університет наук про життя, Польща

Європейська мережа відділів з міжнародних зв’язків у вищих навчальних закладах з аграрних і пов’язаних наук

Асоціація Європейських університетів Наук про Життя

Бурятська Державна Академія Сільського господарства, Росія

Саратовський державний аграрний університет ім. Вавілова, Росія

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Університет м. Гент, Бельгія

Інститут EDUTER, Франція

Університет Ллейда, Іспанія

Університет Природних ресурсів і Прикладних Наук про Життя Боку (Австрія)

Міністерство освіти і науки України

Міністерство аграрної політики України

Міністерство освіти і науки Бурятії

Термін реалізації проекту: 2010-2013 рр.

Другий  проект:  «Розвиток освіти в питаннях управління земельними ресурсами в Македонії та Україні»

Донор проекту: Європейський Союз

Отримувач гранту: Королівський Технологічний Інститут, Швеція

Партнери:

Королівський Технологічний Інститут, Швеція

Технологічний університет Гельсінкі, Фінляндія

Аграрний університет Кракова, Польща

Університет Св. Кирила та Мефодія, Республіка Македонія

Гоче Дельфів Університет, Республіка Македонія

Київський національний університет будівництва і архітектури,  Україна
Донецький національний технічний університет,  Україна
Харківський  національний аграрний університет, Україна

Міністерство освіти і науки України

Головне управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації, Україна

Агентство нерухомості і кадастру Республіки Македонія

Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою, Україна

Термін реалізації проекту: 2010-2013 рр.

Обидва проекти включають стажування професорсько-викладацького складу університету у відповідних вищих навчальних закладах Європи, модернізацію навчальних планів з відповідних дисциплін та розроблення нових курсів, розробку і публікацію навчально-методичних матеріалів, модернізацію навчальних лабораторій, створення комп’ютерної бази даних.

Університет має підписані угоди про співпрацю з Федеральним державним освітнім закладом вищої професійної освіти «Омський державний аграрний університет» (Російська Федерація), Державною вищою професійною школою ім. Яна Ґродка в м. Санок (Польща), Білоруською державною сільсько­господарською академією (Білорусь), Гроднінським державним аграрним університетом в Гродні (Білорусія), Університетом Святого Іштвана (Угорщина), Факультетом сільського господарства Університету м. Новий Сад (Сербія), Інститутом фізіології та живлення тварин ім. Яна Келановського Польської академії наук в Яблонній (Польща), Сирійським університетом Аль-Баас (Сирія), Жешувським університетом (Польща), Факультетом сільського господарства Університету м. Перуджі (Італія), Інститутом удобрювання та ґрунтознавства в Пулавах (Польща), Сільськогосподарською Академією у Щеціні (Польща), Великопольським осередком сільсько­господарського дорадництва в Познані (Польща), Сільськогосподарський факультет університету ім. Штросмаєра, м. Осієк (Хорватія), Державним університетом штату Айова (США), Університетом шт. Пенсільванія (США), Природничими університетами у Вроцлаві, Познані, Любліні (Польща), Варшавським університетом природничих наук (SGGW) (Польща), Сільськогосподарським університетом у Кракові (Польща), Вищою державною професійною школою в Тарнобржегу (Польща), Вищою інженерійно-економічною школою в Жешуві (Польща), Інститутом агрофізики Польської академії наук, м. Люблін (Польща), Нижньоновгородським державним архітектурно-будівельним університетом (Російська Федерація).

Університет продовжує плідно співпрацювати з державним університетом штату Пенсільванія. Молоді викладачі університету беруть участь у програмі обміну викладачів Департаменту Сільського господарства США (USDA). Університет має також тісні зв’язки з програмою академічних обмінів США “Fullbright”.

В університеті підписано ряд угод з міжнародними організаціями, які дають можливість нашим студентам проходити навчально-виробничу практику на кращих підприємствах і фермерських господарствах Європи. Це асоціація «Обміни Україна-Франція», «Дружба без кордонів» (Франція), «LOGO» - екологічно чисті господарства Німеччини, а також фермерські господарства і підприємства Данії та Польщі.

Щороку студенти ЛНАУ мають можливість проходити виробничу і навчальну практику на фермерських господарствах Данії, Франції, Польщі, Великобританії, Німеччини. Протягом останніх 5-ти років понад 300 студентів пройшли практику у передових фермерських господарствах Європи.

В рамках міжуніверситетської угоди між Краківським аграрним університетом і ЛНАУ студенти обох вузів мають можливість протягом семестру чи двох навчатися за відповідною програмою обміну студентів в університетах-партнерах.

Заходи в рамках проекту ENAGRA:

 • 17-18 жовтня 2011 р. відбулась міжнародна навчально-методична конференція “Актуальні проблеми процесу навчання” в Саратовському національному аграрному університеті.
 • 7-11 червня 2011р. відбулась зустріч представників консорціуму в університеті м.Льєйда (Іспанія) в рамках спільного проекту.
 • 31 травня-3 червня 2011р. на базі Українського ННІ інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки в рамках проекту відбувся міжнародний семінар “Методологія дистанційного і електронного навчання”.
 • 30 травня-4 червня 2011р. в рамках проекту відбувся міжнародний семінар “Методологія дистанційного і електронного навчання” в Національному університеті біоресурсів і природокористуванням України, НУБІП.
 • 16-17 травня 2011р. в рамках проекту на базі ЛНАУ Київський Темпус-офіс (представник: менеджер з моніторингу О.Оржель) провів моніторинг реалізації основних положень проекту в українських ВНЗ, ЛНАУ і НУБіП.
 • 27 березня-2 квітня 2011 р. відбувся тренінговий курс згідно мети та завдання спільного проекту ENAGRA на базі Варшавського університету наук про життя.
 • 7-11 березня 2011р. відбувся тренінговий семінар для представників університетів-партнерів з Росії та України в рамках спільного проекту ENAGRA в AgroSup Dijon, Національний інститут вищої школи з агрономічних наук, харчування та навколишнього середовища, Франція.
 • 20-27 лютого 2011р. в рамках проекту в університеті м.Гент, Бельгія, було проведено тренінговий семінар для представників консорціуму з України та Росії (Львівський національний аграрний університет, Національному університеті біоресурсів і природокористуванням України, Міністерство природніх ресурсів республіки Бурятія, Бурятська державна аграрна академія, Саратовський державний аграрний університет).
 • 23-29 січня 2011р. в рамках спільного проекту ENAGRA в Університеті природніх ресурсів та наук про життя Відня, Австрія, було проведено міжнародний тренінговий курс для представників консорціуму з України та Росії.
 • 29-30 березня 2010р. відбулась організаційна зустріч в рамках спільного проекту ENAGRA на базі Варшавського університету наук про життя.
 • 15-18 вересня 2010р. в рамках проекту відбувся міжнародний семінар в Кримському агротехнологічному університеті м.Сімферополь, Україна.
 • 12-16 вересня 2010р. відбувся міжнародний семінар в рамках спільного проекту на бізі НУБіПУ в Ялтинському навчально-науковому центрі біології і екології субтропічних рослин та ландшафтознавства.
Powered by Web Agency