Протягом останніх 5-ти років ЛНАУ приймає активну участь у ряді програм Європейського Союзу «TEMPUS». У березні 2010 року у Брюсселі  розпочав свою роботу новий проект програми -  «TEMPUS ІV». Основними рисами програми Темпус ІV є :

-  сприяння реформуванню і модернізації вищої освіти в країнах партнерах

-  встановлення зв’язків співпраці між ЄС і країнами партнерами

-  сприяння росту взаєморозуміння у сфері вищої освіти (відповідно до Лісабонської і Болонської угод)

Основні напрямки реалізації проектів є по-перше, реформування навчальних програм, що включає модернізацію навчальних програм і академічних дисциплін із застосування ECTS, запровадження 3-х рівнів освіти і визнання дипломів і ступенів. А по-друге, реформування в галузі управління, що включає управління вузами і розвиток студентських організацій, запровадження системи забезпечення якості освіти, інституційна і фінансова автономія вузів,  рівний і прозорий доступ до вищої освіти, а також розвиток міжнародних зв’язків.

На участь у програмі Темпус ІV і отримання гранту у 2009 році було подано до розгляду понад 600 проектів. З них на 2010 рік отримали гранти 69 проектів. Українські вищі навчальні заклади  загалом є учасниками 11 грантів. ЛНАУ виступає партнером у 2 з них. Це є великим досягненням університету і свідчить перш за все про міжнародне визнання університету загалом, а також про відповідний інтелектуальний і науковий потенціал, високий рівень відповідальності та організаційної спроможності нашого закладу. За 5 років з часу участі нашого університету у міжнародних програмах Темпус  ми засвідчили, що є надійними партнерами, прагнемо досягнути Європейського рівня освіти, відкриті для впровадження системних змін, які будуть сприяти підвищенню якості освіти загалом, а також прагнемо забезпечити можливість для наших студентів навчатися у Європейських вузах.

 

Перший проект це  «Розробка навчальних планів для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» де нашими партнерами є Варшавський університет Наук про Життя (отримувач гранту) ,  Європейська мережа відділів з міжнародних зв’язків у вищих навчальних закладах аграрного профілю, Асоціація європейських університетів наук про життя (Польща), Університет м.Гент (Бельгія), Університет Ллейда (Іспанія), інститут ЕДЮТЕР (Франція), університет БоКу у Відні, Саратовський державний аграрний університет (Росія), Бурятська державна сільськогосподарська академія, Національний університет біоресурсів і природокористування України. Даний проект буде працювати 3 роки і передбачає модернізацію навчальних планів у 4 аграрних університетах партнерах Російської федерації і України зі спеціальності «Eкологія і охорона навколишнього середвища» та «Агроекологія». Основна мета даного проекту – це запровадження в університетах-партнерах навчальних планів і розробка методики за три цикловою структурою у приіорітетних дисциплінах за даним напрямком підготовки відповідно до вимог Болонського процесу до червня 2011 року.  Результати проекту повинні гармонізувати системи підготовки студентів за даною спеціальністю в українських, російських і європейських вузах. В рамках проекту професори і викладачі факультету агро-технологій і екології ознайомляться з системою підготовки студентів за  ОКР «Бакалавр» і «Магістр», а також на равні PhD (докторантура) у європейських університетах-партнерах, На даний час 8 викладачів пройшли курс інтенсивного навчання у згаданих вище європейських вузах. За допомогою наших європейських партнерів буде проведена  модернізація існуючих навчальних програми і курсів або розроблені нові. 3-й рік роботи програми – це запровадження та апробація  нових навчальних планів у навчальний процес. В рамках проекту будуть розвинуті або вдосконалені навчальні комп’ютерні лабораторії і лабораторії з оцінки якості навколишнього середовища, будуть також оновлені бібліотечні ресурси. Модулі з обраних курсів будуть розроблені як дистанційні ресурси та ресурси е-навчання (e-learning).

Наступний проект, також 3-х річний, має назву «Розробка навчальних курсів зі спеціальності «Управління земельними ресурсами» в Україні і Македонії». Координатором проекту є Королівський Інститут Технологій, Стокгольм, Швеція. Європейськими партнерами також є Краківський Аграрний Університет, Університет Технологій в м. Хельсінкі, Університет Св.Кирила і Мефодія в Македонії. Основними цілями даного проекту є розробка нових навчальних планів і 17 навчальних курсів для студентів магістерської програми.

Окрім співпраці в рамках програми Темпус, наш університет поглиблює свої міжнародні зв’язки і на рівні співпраці з окремими вузами і організаціями. В університеті регулярно відбувається презентація різноманітних міжнародних програм, таких як Fullbright – програма наукових обмінів (США), FEP – програма обміну викладачів департаменту сільського господарства США, Підписані угоди з програма LOGO – виробничих практик студентів на екологічно чистих господарства Німеччини, програмою «Обміни: Україна-Франція», з університетом штату Айова про обмін викладачів і студентів.

В рамках міжуніверситетської угоди між Краківським аграрним університетом і ЛНАУ студенти обох вузів мають можливість протягом семестру чи двох навчатися за відповідною програмою обміну студентів в університетах-партнерах.

В університеті відбулися зустрічі і накреслені шляхи співпраці з представниками асоціації сільськогосподарських університетів Канади.

Наша міжнародна співпраця засвідчує, що наш університет є відкритим для роботи у спільних проектах і програмах, ми маємо відповідний потенціал академічних працівників  і прагнемо досконалості на шляху до досягнення європейських стандартів освіти.

Ольга Іщенко,

Начальник відділу міжнародних звя’зків

Powered by Web Agency