Охорона праці в галузі

Метод.до сам.вивч..doc

Роб. прогр..doc

Інвестиціний аналіз в будівництві

Навчально-аудиторна робота.pdf

Самостійне вивчення дисципліни.pdf

Оцінка та експертиза нерухомого майна

заочно-для самостійн_2014_.pdf

Л е к ц і ї для заочників.pdf

Метод-для практичних.pdf

МЕТОД до  КР.pdf

Робоча програма 2014-заочно.doc

Проектування спеціальних залізобетонних і мурованих конструкцій

лекції

КП спец..doc

Навч.-ауд.роб.,спец.docx

РП заоспец14-15.doc

Самост.,контр. спец..doc

Тести маг..doc

Проектування спеціальних  конструкцій з дерева і пластмас

kursowyj

metod_практичні.doc

r_p_dk_2015_зао_спец.doc

мет_сам_вив_контрольні.doc

Технічна експертиза будівель та споруд

Курс лекцій

Метод рек до КР.doc

Метод рек до ПЗ.doc

Робоча програма.docx

Технології організації реконструкції

Завд.Курс.Буд-5.doc

К_П_Теплоізоляція.doc

Контр_роб_Т_О_Б_С_.doc

Лекція_Р_4.doc

Метод_Сам_роб_Т_О_Рек.doc

Р_п_14_Тех_Орг_ рек_Заоч_спец.doc

Титульний_курс_Б_5.doc