З 11 березня по 21 березня 2014 року у Львівському національному аграрному університеті на базі Інституту післядипломного навчання та економічного факультету відбулося підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників вищих навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України з дисциплін «Податкова система», «Бюджетна система», «Казначейська справа», «Фінанси підприємств», «Санація», «Страхування».

Слухачі зустрілися з директором Інституту післядипломного навчання, професором І. А. Шуваром, який від імені ректорату університету тепло привітав усіх присутніх та побажав успішного перебування у стінах університету та історичних місцях старовинного Львова.

До нас завітало 11 педагогів навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації з різних областей України, представляючи Стрийський, Вишнянський, Золочівський, Горохівський, Тлумацький коледжі Львівського НАУ, Борзнянський державний сільськогосподарський технікум, Рівненський державний аграрний коледж, Брацлавський агроекономічний коледж ВПНУ, Ізмаїльський технікум механізації та електрифікації сільського господарства та ВП «Слов'янський технікум Луганського НАУ».

До викладання теоретичного та практичного матеріалу був залучений висококваліфікований викладацький склад економічного факультету Львівського НАУ: доценти кафедри фінансів і кредиту І. М Тофан, Л. В. Синявська, А. А. Верзун, в.о. доцента М. М. Богач та ст. викладач Ю. М. Томашевський. Додатково слухачі прослухали лекцію на кафедрі інформаційних технологій к.е.н. В. Ю. Станька на тему: «Створення презентації у комп'ютерній програмі PowerPoint».

Освоєння теоретичного матеріалу тісно пов'язане з практичним курсом підготовки слухачів дисциплін та методики виконання комплексних наукових досліджень, оскільки значну увагу зосереджено на поглибленому вивченні змін у податковому законодавстві, справлянню податкових платежів, функціонуванню спеціальних податкових режимів, особливостях формування бюджетної політики, структурі дохідної та видаткової частини Державного бюджету України. Педагоги ознайомилися з правилами та умовами фінансування санації, проведенням реструктуризації підприємства та оцінюванням вартості майна підприємств, освоєнням змісту страхової термінології, класифікації страхування та організаційних принципів побудови системи страхових організацій, управлінням ризиками, вивченням методики обрахування страхових тарифів та умовами кожного виду страхування; особливостями організації розрахункових та касових операцій, визначенням та розподілом фінансових результатів господарської діяльності, плануванням власних оборотних активів, капітальних вкладень та джерел їх фінансування та іншими питаннями, передбаченими програмою курсів підвищення кваліфікації.

Окрім навчання, педагоги мали можливість відвідати музеї Степана Бандери, історії університету та професора Є. Храпливого, а також ознайомитися з історичними та пам'ятними місцями Львова.

Після закінчення курсів слухачам видали свідоцтва встановленого зразка.

Powered by Web Agency