В Україні професія землевпорядника завжди була у шані, тому що саме від них значною мірою залежить раціональне використання найкращих у світі чорноземів, збереження їх для нащадків, надійний захист конституційних прав землевласників та орендарів.

У процесі реалізації земельної реформи змінюються вимоги щодо підготовки та підвищення кваліфікації персоналу Державного агентства земельних ресурсів України. Сучасний землевпорядник – це фахівець в галузі державного управління, економіки, екології, права, сільського господарства, територіального планування, геоінформатики, який повинен вміти якісно і на високому кваліфікаційному рівні готувати управлінські та проектні рішення, розробляти документацію із землеустрою. Щоб поліпшувалась якість та підвищувалась ефективність управлінського процесу, треба забезпечити умови професійного зростання персоналу, засвоєння ними знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання професійних обов’язків.

Уже вкотре в Інституті післядипломного навчання Львівського національного аграрного університету відбуваються курси підвищення кваліфікації фахівців Державного агентства земельних ресурсів України. Продовж двох тижнів – з 19 по 30 травня – державні службовці управлінь земельних ресурсів з Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Кіровоградської та Херсонської областей прослухали курс лекцій та пройшли практичну підготовку, щоб підвищити свій професійний рівень.

Оскільки земля на сьогодні справедливо визнана нашим законодавством основним природним ресурсом, просторовим базисом для розміщення інших природних ресурсів, а земельний кадастр – основою кадастрів інших природних ресурсів, то й професія землевпорядника вимагає поглиблення знань з раціонального використання та охорони земель і природних ресурсів, формування та організації території об’єктів землеустрою, підвищення родючості ґрунтів, економіки, земельного права, геоінформаційних технологій тощо.

До викладання теоретичного та практичного матеріалу було залучено висококваліфікований професорсько-викладацький склад землевпорядного та економічного факультетів Львівського НАУ. Для поглиблення, розширення та оновлення теоретичних знань до послуг слухачів була надана навчальна література та методичні розробки Центру управління земельними ресурсами, навчально-методичні фонди бібліотеки та читальних залів університету, а також методичні розробки викладачів ЛНАУ.

Навчання відбулось відповідно до професійної навчальної програми, затвердженої наказом Держкомзему України. Слухачі ознайомилися з актуальними проблемами державного управління, правовим забезпеченням земельної реформи та регулювання земельних відносин в Україні, основними аспектами розвитку ринкових земельних відносин, з порядком ведення державного земельного кадастру та оціночної діяльності, із забезпеченням проведення землеустрою та охорони земель, а також з державним контролем за раціональним використанням та охороною земель. Для глибокого оволодіння матеріалом у навчальному процесі відбулися дискусії з деяких питань та позицій, були проведені консультації та круглі столи.

Навчання пройшло з урахуванням таких вимог:

- актуальність – навчальний матеріал був конкретним і мав безпосереднє відношення до професії слухачів;

- усвідомлення того, що вивчають;

- активна участь у навчальному процесі і застосування одержаних знань у практичній роботі вже під час навчання;

- неформальність атмосфери занять.

Одним із найпопулярніших методів, що був використаний під час одного з занять, є метод «case study» – проведення семінарського заняття з аналізу реальних ситуацій, що виникають у практиці. Державні службовці проводили так званий «мозковий штурм» проблем, що часто виникають в їх професійній діяльності, і аналізували можливі варіанти їх розв'язання. При цьому було цікаво порівняти рішення, що були запропоновані слухачами, з тими, що були дійсно запроваджені на практиці. Аналізували не тільки ситуації, у яких було обрано успішний шлях розв'язання проблем, а й типові «провали». Проведення подібних занять готує службовців до прийняття рішень в кризових умовах.

Слухачі проходили анкетування, яке передбачало, зокрема, висловлення особистих пропозицій, побажань та зауважень щодо процесу навчання у стінах університету. Думки і побажання слухачів викладачі врахують під час підготовки до занять.

Окрім навчання, слухачі мали змогу ознайомитися з культурною та історичною спадщиною університету і прогулятися вуличками древнього Львова.

Після успішної атестації слухачам вручили свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

Powered by Web Agency