Відповідно до Плану-графіку підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників вищих навчальних закладів на 2015 рік Львівський національний аграрний університет проводив у період з 28 вересня по 9 жовтня навчальний курс підвищення кваліфікації педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації із дисциплін «Економічна теорія» та «Політекономія». В рамках навчального курсу розглядалися наступні модулі:
Сучасні моделі розвитку економічних систем;
Проблеми зайнятості та заробітної плати в сучасній економіці;
Сучасні теорії витрат виробництва та прибутку;
Особливості руху позичкового капіталу в умовах сучасного ринку;
Аграрні відносини та проблеми їх розвитку;
Сучасні проблеми суспільного відтворення та економічного зростання;
Особливості міжнародних економічних відносин на сучасному етапі розвитку світового господарства.
Заняття з навчального курсу «Політекономія» проводив в.о. професора кафедри економічної теорії І.О.Корчинський.
Лекційні та семінарські заняття з дисципліни «Економічна теорія» проводила завідувач кафедри економічної теорії доцент Н.Б.Зеліско.

Powered by Web Agency