На виконання Наказів ректора університету №65 «Про продовження терміну карантину» від 26.03.2020 року, №66 «Про зміни у графіку навчального процесу ННІ ЗПО» та з метою належного проведення лабораторно-екзаменаційних сесій студентів Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти

зобов’язую:

1. Методистів Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти надати викладачам навчальних дисциплін ІІ семестру 2019–2020 н.р. списки груп студентів в розрізі спеціальностей.

Відповідальні: методисти ННІ ЗПО.

Термін виконання: до 28.04.2020 року.

2. Викладачів навчальних дисциплін ІІ семестру 2019–2020 н.р.:

- забезпечити студентів ННІ ЗПО навчально-методичними матеріалами для підготовки до складання сесії та отримання підсумкових оцінок;

- довести до студентів завдання для виконання контрольних та курсових робіт;

- надати студентам ННІ ЗПО електронні адреси для повернення опрацьованих завдань та подальшого виставлення підсумкових оцінок;

Відповідальні: завідувачі кафедр, викладачі університету.

Термін виконання: до 30.04.2020 року.

- проводити зі студентами консультації в дистанційному режимі;

Відповідальні: завідувачі кафедр, викладачі університету.

Термін виконання: протягом підготовки до підсумкового контролю.

- прийняти підсумковий контроль з дисциплін в дистанційному режимі, результати знань оформити в екзаменаційні відомості;

Відповідальні: завідувачі кафедр, викладачі університету.

Термін виконання: під час проведення лабораторно-екзаменаційних сесій згідно затверджених графіків.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Директор

Навчально-наукового інституту

заочної та післядипломної освіти, проф. Онисько С.М.

Powered by Web Agency