За підтримки ректора, академіка НААНУ В. В. Снітинського викладачі Львівського національного аграрного університету взяли участь у міжнародній конференції “SUSTAINABLE AGRICULTURE: Fork to Farm” – “СТАЛЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО: у напрямку фермерства”, що проходила в Угорщині з 5–8 вересня на базі Дебреценського Університету (University of Debrecen) у Центрі Сільськогосподарських та прикладних Економічних наук (Centre for Agricultural and Applied Economic Sciences).

У рамках конференції проведено вісім секційних засідань в рамках конференції. На одному із засідань, яке проходило під егідою Европейської 7-ї Рамкової Програми (7th Framework Programme – CAPACITIES) та міжнародного проекту “Покращення дослідницького потенціалу щодо інституціонального забезпечення землекористування, технологічного та регіонального розвитку шляхом використання геоінформаційних систем та точного землеробства” виступили з доповідями доцент кафедри земельного кадастру Р. М. Курильців (доповідь на тему «Формування системи ефективного управління земельними ресурсами в Україні»), доцент кафедри екології Б. В Кректун. («Сучасні методи оцінки біодоступності поліциклічних ароматичних вуглеводнів в ґрунтах з метою екотоксикологічних досліджень»), референт наукової частини О. І. Шавалюк та ст. викл. кафедри тракторів та автомобілів Т. Г. Щур (доповідь «Потенціал виробництва біопалива в Україні»). Учасниками секційної засідання також були представники Інституту Географії та Просторової Організації, Польської Академії Наук, Університету Фрідріха Шіллера (Німеччина), Гентського Університету (Бельгія), Університету Лінкольна (Великобританія), Географічного Інституту Тубінгенського Університету (Німеччина), Технічного Університету Відня (Австрія), а також Центру Регіональних Досліджень Угорської Академії Наук.

Велике зацікавлення учасників конференції викликала лабораторія та технологічний комплекс, що використовується при веденні точного землеробства.

Під час конференції було підписано угоду про співпрацю між Львівським національним аграрним університетом та Дебреценським Університетом в галузі аграрних наук, здійснення обміну науковою інформацією, проведення спільних наукових досліджень, організації суміжних конференцій та семінарів, обмін студентами та викладачами.

Powered by Web Agency