6 жовтня у рамках проведення XXII Міжнародного студентського наукового форуму «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК», який проходив у змішаній формі, відбулися секційні науково-практичні конференції із застосуванням платформи Zoom. Робота форуму здійснювалась на 7 конференціях, де свої наукові публікації представили 485 учасників як із закладів вищої освіти України, так із з-за кордону. Згідно з матеріалами збірника тез доповідей студенти Львівського національного аграрного університету опублікували 383 наукові тези, студенти структурних підрозділів ЛНАУ – 47, студенти з інших ЗВО – 55.
Серед іноземних учасників вищезгаданого заходу – студенти закладів вищої освіти Польщі (Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy), Литви (Vytautas Magnus University), Латвії (Kaunas University of Applied Sciences), Державного аграрного університету Молдови, Білоруської державної сільськогосподарської академії.
Широкою є географія учасників форуму із вітчизняних закладів вищої освіти, серед яких були студенти-науковці НУ «Львівська політехніка», Національного університету біоресурсів і природокористування України, НУ «Полтавська політехніка імені Ю. Кондратюка», Одеської державної академії будівництва та архітектури, Київського національного університету будівництва і архітектури, Херсонського державного аграрного університету, Університету банківської справи, Львівського національного університету ім. І. Франка, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, Вінницького національного аграрного університету, Херсонського національного технічного університету, Луцького національного технічного університету, Національного університету водного господарства та природокористування, а також Рівненського та Мукачівського фахових коледжів НУБіП України.

Упродовж роботи форуму ними розглядалися актуальні питання екологічної безпеки сільськогосподарського виробництва, сучасні агротехнології й тенденції їхнього розвитку, проблеми використання та охорони земельних ресурсів, економічні аспекти розвитку АПК та сільських територій, технічний прогрес в АПК, актуальні проблеми будівництва та архітектури, а також духовного виховання молоді та культурного відродження села.
Основна тематика наукових доповідей студентів на конференції «Екологічна безпека сільськогосподарського виробництва» відображала актуальні питання у сфері дослідження забруднення ксенобіотиками довкілля Львівської області, сучасні технології поводження з твердими побутовими відходами, вплив виробничої діяльності підприємств Західного регіону на стан навколишнього середовища, хіміко-біологічні технології зниження вмісту полютантів у навколишньому середовищі.
На конференції «Сучасні агротехнології й тенденції їхнього розвитку» студенти представили доповіді, що ілюструють динаміку агрофізичних властивостей ґрунтів Передкарпаття за їх інтенсивного агрогенного використання, продуктивність сортів малини в умовах ННЦ Львівського НАУ, результати вивчення динаміки формування врожаю перспективними гібридами картоплі селекції ЛНАУ, а також особливості формування продуктивності вирощування сільськогосподарських культур у залежності від системи застосування добрив.
У секції «Проблеми використання та охорони земельних ресурсів» студенти активно обговорювали актуальні проблеми землеустрою, стан ведення Державного земельного кадастру, особливості програмного забезпечення в геодезії.
Актуальні питання розвитку сільського господарства в умовах євроінтеграції, особливості управління сільськогосподарськими підприємствами, правові аспекти ведення підприємницької діяльності у галузі АПК, фінансове забезпечення діяльності підприємств агросектору, а також ведення бухгалтерського обліку у сфері сільського господарства розглянули молоді науковці під час роботи науково-практичної конференції «Економічні аспекти розвитку АПК та сільських територій».
У галузі «Технічного прогресу в АПК» студенти доповіли про дослідження засобів і технологій монтажу вітроелектричних установок, процесів ультразвукової очистки деталей системи запалювання автомобільного двигуна, вентилювання зерна за зберігання у металевих сховищах, а також про особливості процесу зварювання металів.
Під час науково-практичної конференції «Актуальні проблеми будівництва та архітектури» серед студентів тривала дискусія щодо розрахунку прогинів залізобетонних балок і плит за модифікованою деформаційною моделлю, а також методики облаштування фундаментів будівель і споруд.
Також студенти активно взяли участь в обговоренні наукового напряму секції «Духовне виховання молоді та культурне відродження села». У своїх наукових доповідях вони досліджували філософські виміри мистецтва та інформаційних технологій, засади організації діяльності та дозвілля, проблеми забезпечення здорового способу життя, ознаки лідерства і його взаємозв’язок з сучасною комунікацією серед студентської молоді.
Учасники форуму мали можливість провести апробацію результатів своїх наукових досліджень, що створює сприятливі умови для обміну досвідом зі студентами з інших закладів вищої освіти і науково-дослідних установ України та зарубіжжя. За результатами роботи форуму найкращих доповідачів нагороджено почесними грамотами, а їх науковим керівникам висловлено подяку. Молодим науковцям рекомендовано й надалі розвивати проведені ними дослідження, а також успішно представити результати своєї роботи на всеукраїнських та міжнародних конкурсах наукових робіт.

Powered by Web Agency