Відповідно до плану-графіку Міністерства аграрної політики і продовольства України про підвищення кваліфікації педагогічних працівників  аграрних ВНЗ освіти І-ІІ рівня акредитації на базі Інституту післядипломного навчання Львівського НАУ і факультету будівництва та архітектури з 28 жовтня по 08 листопада 2013 відбудуться курси підвищення кваліфікації з дисциплін „Реконструкція та реставрація будівель та споруд” і  „Реставрація та реконструкція будівель та споруд”.

ПРОГРАМА

підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників  аграрних вищих навчальних закладів освіти І-ІІ рівня акредитації з дисциплін:

„Реконструкція та реставрація будівель та споруд” і „Реставрація та реконструкція будівель та споруд”

1. Програмою навчання з дисципліни „Реконструкція сільськогосподарських будівель і споруд” передбачено поглиблене ознайомлення слухачів з роботою пiд  навантаженням i основами проектування посилення і відновлення найпоширенiших будівельних конструкцiй та пiдготовка до практичної дiяльностi.

Дисципліна „Реконструкція сільськогосподарських будівель і споруд” формує поглиблений інженерний пiдхiд до розуміння, влаштування i дійсної роботи окремих конструкцій та конструктивних систем будівель і споруд, а також методів і конструктивних прийомів їх відновлення і посилення при реконструкції, розвиває навички конструювання i розрахунку будівельних конструкцій.

Структура та зміст навчальної програми

п/п

 

Назва теми

Загальна кількість

годин

Теоретичне

навчання

Практичне

навчання

Інші види навчання

І.

Професійного спрямування

 

 

 

 

1.

Поняття про реконструкцію підприємств.

2

2

 

 

2.

Оцінка несучої здатності конструкцій.

2

2

 

 

3.

Посилення основ і фундаментів.

8

4

2

2

4.

Посилення і відновлення кам'яних конструкцій.

6

2

2

2

5.

Посилення і відновлення залізобетонних конструкцій.

8

4

2

2

6.

Посилення металевих конструкцій.

8

4

2

2

7.

Посилення конструкцій з дерева.

6

2

2

2

8.

Чинне законодавство при проведенні реконструкції будівель та споруд. Сучасні будівельні норми для виготовлення проектної документації.

2

2

 

 

9.

Новітні технології при проведенні робіт з реконструкції будівель та споруд.

8

4

2

2

10.

Кошторисна документація для проектної документації з реконструкції будівель та споруд.

2

2

 

 

11.

Використання сучасних програмних комплексів при проектуванні об’єктів реконструкції будівель та споруд.

2

2

 

 

 

Всього за програмою

54

30

12

12

 2. Програмою  навчання  з дисципліни „Реставрація та реконструкція будівель та споруд” передбачено – аналіз методики наукових досліджень пам’яток архітектури, розгляд основних тенденцій у проектних роботах з реставрації, реновації та реконструкції пам’яток архітектури та пристосуванню їх до сучасних вимог.

В результаті вивчення теоретичного курсу слухач має можливість підвищити свою кваліфікацію та набути навики оволодіння методиками попередніх передпроектних робіт, а також освоїти методику виконання комплексних наукових досліджень, засади вибору реставраційного методу та вибору відповідної функції для пам’яток архітектури.

Структура та зміст навчальної програми

п/п

 

Назва теми

Загальна кількість

годин

Теоретичне

навчання

Практичне

навчання

Інші види навчання

І.

Професійного спрямування

 

 

 

 

1.

Реставрація пам’яток та їх охорона як предмет науки та практики. Принципи охорони пам’яток архітектури та містобудівництва. Охоронне законодавство. Цілі і завдання реставрації пам’яток архітектури. Історія реставрації пам’яток.  Історія реставрації пам’яток України. Архівні та літературні дослідження  пам’яток архітектури.

10

2

6

2

2.

 

Архітектурно-реставраційна термінологія. Закріплення словника основних понять і термінів. Міжнародні документи та угоди про охорону пам’яток та реставрацію. Методика натурних досліджень пам’яток архітектури. Консервація пам’яток. Збереження пам’яток містобудування та історичних міст

Макет Я. Вітвіцького. Його значення для розвитку реставрації (на прикладі Львова).

10

2

6

2

3.

Вплив історично-етнічних чинників на формування  сучасного архітектурного середовища сільських поселень. Пам’ятки архітектури сіл, як духовне ядро сучасного сільського поселення.

4

2

 

2

4.

Вплив регіональної ідентичності архітектури на створення садибного житла України. Організація сільської садиби із врахуванням історичних архітектурно-планувальних  принципів

8

2

4

2

5.

 

Формування архітектури сучасних культових споруд під впливом національних традицій попередніх століть. Культові споруди - пам’ятки архітектури ХI-XXIст .

10

2

4

4

6.

 

Житлова забудова м. Львова ХVIII - поч..ХХ ст. Житлова забудова середмістя, локалізація прибуткових будинків на території Львова. Особливості вирішення планувальної структури прибуткових будинків та їх стильові відмінності.

12

2

4

6

7.

Всього за програмою

54

12

24

18

 

 

Powered by Web Agency