ГРАФІК НАЧИТКИ
для студентів І курсів ОКР "Бакалавр" повної та скороченої форм навчання факультету заочної освіти  на  2012 - 2013 н. р. 
Спеціальність ОКР начитка 
початок  кінець
Порцеси, машини і обладнання АПВ Повна 26.09.2012 27.09.2012
Скорочена 26.09.2012 27.09.2012
Машинобудування Повна 26.09.2012 27.09.2012
Скорочена 26.09.2012 27.09.2012
Енергетика та електротехнічні системи в АПК Повна 27.09.2012 28.09.2012
Скорочена 27.09.2012 28.09.2012
Будівництво Повна 25.09.2012 26.09.2012
Скорочена 25.09.2012 26.09.2012
Геодезія, картографія та землеустрій Повна 25.09.2012 26.09.2012
Скорочена 25.09.2012 26.09.2012
Екологія Повна 27.09.2012 28.09.2012
Скорочена 27.09.2012 28.09.2012
Агрономія Повна 25.09.2012 26.09.2012
Скорочена 25.09.2012 26.09.2012
Облік і аудит Повна 25.09.2012 26.09.2012
Скорочена 25.09.2012 26.09.2012
Фінанси і кредит Повна 27.09.2012 28.09.2012
Скорочена 27.09.2012 28.09.2012
Економіка підприємства Повна 27.09.2012 28.09.2012
Скорочена 27.09.2012 28.09.2012
Менеджмент  Повна 25.09.2012 26.09.2012
Скорочена 25.09.2012 26.09.2012