Таблиця  7. Рейтингова матриця ідентифікованої групи вищих навчальних закладів

 

Рейтинг Міністерства освіти, молоді та спорту серед аграрний ВУЗів за 2011 рік, опублікований у 2012 році.

 

Львівський національний аграрний університет посів 8 місце і всі види діяльності є успішні. Серед аграрних закладів України їх є тільки п’ять з усіма успішними видами діяльності. В цілому заклад успішний.

 

Львівський національний університет ветеринарної медицини імені С.З.Гжицького посів 19 місце, успішних видів діяльності – немає, достатньо успішних – п’ять, частково успішних – одна. В цілому заклад достатньо успішний.

А Г Р А Р Н І

Умовні позначення

позиціонування ВНЗ на рейтингових шкалах відносно системи

Успішна

Достатньо успішна

Частково успішна

Проблемна

Назва

 вищого навчального закладу

Міжнародна активність

Якість контингенту  студентів

Якість науково-педагогічного персоналу

Якість наукової та науково-технічної діяльності

Ресурсне забезпечення начального процесу

Глобальний критерій рейтингу (ІРІ)

Індекси критеріїв рейтингу

ІРІ

І1

І2

І3

І4

І5

Гр. 1

Гр..2

Гр..3

Гр..4

Гр..5

Гр..6

Гр..7

С И С Т Е М А

0,200

0,210

0,190

0,200

0,200

1,000

Харківська  державна зооветеринарна академія

1,666

0,565

0,181

0,108

0,136

2,656

Національний
 університет біоресурсів і природокористування України

0,643

0,292

0,324

0,539

0,256

2,054

Харківський національний технічний університет сільського господарства
 імені Петра Василенка

0,821

0,286

0,278

0,334

0,225

1,944

Миколаївський державний аграрний університет

0,575

0,303

0,316

0,393

0,330

1,917

Білоцерківський національний аграрний університет

0,464

0,478

0,361

0,211

0,247

1,761

Ніжинський агротехнічний інститут

0,620

0,205

0,147

0,306

0,343

1,621

Луганський  національний аграрний університет

0,416

0,266

0,348

0,186

0,193

1,408

Львівський  національний аграрний університет

0,402

0,275

0,220

0,233

0,271

1,402

Вінницький  національний аграрний університет

0,256

0,244

0,289

0,384

0,170

1,342


 

Продовження табл. 7 «Аграрні»

 

Успішна

Достатньо успішна

Частково успішна

Проблемна

Гр. 1

Гр.2

Гр.3

Гр.4

Гр.5

Гр.6

Гр.7

С И С Т Е М А

0,200

0,210

0,190

0,200

0,200

1,000

Полтавська
 державна аграрна академія

0,353

0,227

0,206

0,224

0,183

1,194

 

Херсонський
державний аграрний університет

0,140

0,179

0,160

0,201

0,429

1,109

 

Дніпропетровський

державний аграрний університет

0,222

0,185

0,161

0,255

0,282

1,105

 

Таврійський

державний агротехнологічний університет

0,222

0,190

0,190

0,216

0,236

1,054

 

Бережанський
агротехнічний  інститут
 Національного університету біоресурсів і природокористування України

0,176

0,135

0,154

0,216

0,289

0,971

 

Подільський

державний аграрно-технічний університет

0,176

0,193

0,191

0,180

0,218

0,958

 

Сумський

національний аграрний університет

0,276

0,164

0,129

0,186

0,152

0,908

 

Південний філіал
Національного університету біоресурсів і природокористування України
 "Кримський агротехнологічний університет

0,198

0,140

0,168

0,122

0,267

0,895

 

Керченський
 державний морський технологічний університет

0,172

0,215

0,108

0,099

0,274

0,867

 

Львівський

національний університет ветеринарної медицини
 імені С.З.Гжицького

0,150

0,176

0,137

0,183

0,194

0,841

 

Житомирський
національний агроекологічний університет

0,125

0,177

0,209

0,141

0,188

0,840

 
Продовження табл. 7  «Аграрні»

 

Успішна

Достатньо успішна

Частково успішна

Проблемна

Гр. 1

Гр.2

Гр.3

Гр.4

Гр.5

Гр.6

Гр.7

С И С Т Е М А

0,200

0,210

0,190

0,200

0,200

1,000

Уманський
національний університет садівництва

0,062

0,172

0,156

0,135

0,177

0,702

 

Харківський
національний аграрний університет
імені В.В.Докучаєва

0,088

0,177

0,127

0,126

0,153

0,671

 

Одеський
 державний аграрний університет

0,041

0,144

0,125

0,043

0,296

0,649